Сравнение

Модел Метод LCD дисплей Комуникации Функционалност Софтуер / Цена Ценови диапазон
Пръст Лице Карта Парола Черно/Бял Цветен RS232/ TCP/IP WiFi/ 3G USB Wiegand Работно Контрол Включен
RS485 GPRS време на достъп Софтуер
Терминали за отчитане на работно време с пръстов отпечатък и/или карта и парола
ТА300 X A X X X X X X X TCMS V3 *
ТА500 X A X X X X X X TCMS V3 *
AC100C X X X A A X X X TCMS V3 **
TA100C X X X A A X X X TCMS V3 ***
TA100C-R X X A A X X X TCMS V3 ***
TA200 Plus X X A A A X X TCMS V3 ****
TA200 Plus X X A A(WiFi) X X X TCMS V3 ****
(PoE)
Терминали за контрол на достъп и отчитане на работно време с пръстов отпечатък и/или карта и парола
AC900 X X X X X X Ingress **
R2 X X X X Ingress ***
R3 X X X X Ingress ***
R2c* X X X X RS485 X X X X X X X X *
H2i X X X X RS485 A X Ingress **
Q2i X X A A Ingress ****
i-Kiosk 100 Plus X X X Ingress *****
Терминали за контрол на достъп и отчитане на работно време с карта и/или парола (RFID) (WiFi)
TimeLine 100 X X X A X X X X TCMS V3 ***
Kadex X X X X X Ingress ***
m-Kadex X X X X X X X Ingress **
k-Kadex* X X X X X X X X X X X X *
i-Kadex* X X X X X X X X X X X X X *
Терминали за контрол на достъп и отчитане на работно време с лицево разпознаване и/или карта и парола
Face ID 2 X A A Ingress *****
Face ID 4 X X X A(WiFi) X X X TCMS V3 ***
Самостоятелни терминали за контрол на достъп с пръстов отпечатък и карта
H3i X X X X X X X X X X X *
s-Kadex X X X X X X X X X X X X *
Сертификати FC, CE, RoHS *= само четец (необходимо е свързване към контролер) | ✓= Има | X= Няма |A= Налично по поръчка
Responsive Menu Clicked Image